Die ene, zelfde vraag......

week 22-2012

Royal Pride Holland heeft in 2008 het initiatief genomen om samen met een aantal collega’s namens FrEsteem de dialoog aan te gaan met een aantal milieuverenigingen. De vraag die wij beantwoord wilde hebben was:
’voorop gesteld dat er Glastuinbouw blijft in Nederland, hoe zouden jullie dan willen dat die er uit ziet en waar zouden de ondernemers aan moeten voldoen, om er voor te zorgen dat we ons bestaansrecht ook voor de lange termijn behouden’?
CLM heeft deze dialoog begeleid en gezorgd dat de telers en vertegenwoordigers van deze maatschappelijke organisaties op een constructieve manier met elkaar het gesprek hebben gevoerd. Na bijna een jaar overleg lagen er duidelijke afspraken op tafel over het niet gebruiken van bepaalde middelen; residu normen; gebruik van energie en water; het afschermen van de kassen bij gebruik van groeilicht tussen zon onder en zon op en over goed werkgeverschap. Om deze regels goed te borgen en meer kracht bij te zetten hebben de partijen aan Stichting Milieukeur ( www.smk.nl ) gevraagd de afspraken om te zetten in duidelijk criteria voor milieukeur duurzame Glasgroenten en deze ook te borgen in een certificeringschema dat door SGS als onafhankelijke controle instantie wordt bewaakt. Maar los van het certificaat en keurmerk, is wat mij betreft het slagen van de dialoog tussen telers en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, en het begrip dat we daarbij gekregen hebben voor elkaars standpunten het grootste succes. Want alleen als partijen naar elkaar luisteren en bereid zijn om standpunten van twee kanten te bekijken kan je samen verder komen dan alleen.
Nu vraag ik mezelf af, als het gelukt is om met twee partijen, die in het verleden altijd zo lijnrecht tegenover elkaar gestaan hebben, tot overeenstemming te komen, zou het dan ook kunnen lukken om met telers onder elkaar (die uiteindelijk allemaal hetzelfde belang hebben) het antwoord te vinden op die ene ,zelfde vraag? Maar dan met als wens, om meer eenheid te krijgen in de sector, om zo onze klanten en de consument, ook op de lange termijn, nog beter van dienst te zijn.
Lees meer over Milieukeur duurzame Glasgroente op: http://www.royalpride.nl/tomato/nieuws.php?nieuwsID=55


Nieuws
uit ons bedrijf

Column